Witamy w Żłobku „Akademia Skrzatów”

Trwa rekrutacja uzupełniająca

Żłobek Akademia Skrzatów realizuje projekt Nowe Skrzaty w Akademii - rozwój dzieci i aktywność zawodowa rodziców współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 11.2017 roku do 04.2019 roku, w tym:

 • wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 02.11.2017 r. do 30.04.2018 r.)
 • bieżące funkcjonowanie i zajęcia dodatkowe (od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.)

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Głównym celem projektu jest powrót/wejście na rynek pracy co najmniej 25-ciu mam – rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Krakowa oraz okolic, poprzez utworzenie 28 miejsc opieki w nowym żłobku znajdującym się w Krakowie Nowa Huta na osiedlu Kościuszkowskim 12A w okresie od 02.11.2017 r. do 30.04.2019 r.

Wsparciem objęte zostaną kobiety:

 • pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3 będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (12 kobiet);
 • bezrobotne (3 kobiety);
 • bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym (13 kobiet) pozostające poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3.

W rezultacie projektu zwiększona zostanie liczba dostępnych miejsc żłobkowych w województwie małopolskim, co przede wszystkim podniesie odsetek dzieci objętych wychowaniem żłobkowym umożliwiając powrót/wejście na rynek pracy mamom – rodzicom/opiekunom dzieci do lat 3 umożliwiając im godzenie życia zawodowego z prywatnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 555.352,50 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków europejskich – 472.049,62 zł
 • wkład własny – 83.302,88 zł

LINK DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO:

https://www.tacongroup.eu/rekrutacja/noweskrzaty_krakow.html

ZAŁĄCZNIKI:

Żłobek Akademia Skrzatów jest placówką bliźniaczą Przedszkola Niepublicznego Akademia Skrzatów. Powstał z myślą o najmłodszych i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców, którzy obdarzyli nas zaufaniem powierzając nam swoje Pociechy w naszym przedszkolu.

Kameralna grupa dzieci uczęszczających do naszego żłobka sprawia, że jesteśmy w stałym kontakcie z wszystkimi Rodzicami. Daje to także możliwość zapewnienia dzieciom warunków i atmosfery jak najbardziej zbliżonej do domowej oraz indywidualnej pracy z każdym dzieckiem według jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

Działamy zgodnie z ideami Jespera Juula. Juul, światowej sławy duński pedagog i terapeuta rodzinny dowodzi, że dzieci wcale nie muszą być grzeczne i posłuszne. Należy za to pielęgnować w nich poczucie własnej wartości, wierzyło w siebie i nawiązywało dobre relacje z innymi. Dlatego w naszej codziennej pracy towarzyszymy naszym Skrzatom w odkrywaniu świata, szanując przy tym ich integralność i indywidualność.

“Dzieci nie potrzebują wychowania, ale przyjaznego przewodnictwa”
Jesper Juul

Nadrzędnymi zadaniami naszego żłobka jest usamodzielnianie dzieci w zakresie samoobsługi dnia codziennego w wykonywaniu takich czynności jak ubieranie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, jedzenie oraz przygotowanie dzieci do pobytu w przedszkolu. Kolejnym ważnym zadaniem jest nauka funkcjonowania w grupie poprzez gry i zabawy oraz odkrywanie różnorodnych emocji i radzenia sobie z nimi. Stawiamy na rozwijanie naturalnego zainteresowania dzieci otaczającym je światem rozbudzanie w nich kreatywności i otwartości oraz poczucia własnej niezależności i wartości.

Podstawą pracy naszych nauczycieli jest założenie, że naturalną potrzebą małego człowieka jest poznawanie świata poprzez doświadczanie, odkrywanie i tworzenie. Co najważniejsze dzieci uczą się poprzez praktyczne wykonywanie danej czynności oraz poprzez badanie nieznanego, dlatego też kluczem do sukcesu jest zamiana zabawy w kształcące i interesujące doświadczenie. Aby jednak nauka była efektywna, powinna być przede wszystkim zabawą.

W naszej codzienności przewijają się:

 • sensoplastyka - zajęcia wpływające stymulująco na wszystkie zmysły: węchu, wzroku, dotyki, słuchu, smaku. Wykorzystujemy przeróżne faktury, kolory i tekstury, rozwijajmy kreatywność i twórcze myślenie.
 • zabawy manipulacyjne – uczą sprawności manualnej, rozwijają wyobraźnię, wspomagają koordynacje ruchową
 • zabawy ruchowe – rozwijają ogólną sprawność fizyczną
 • zabawy edukacyjne - uczą twórczego myślenia, trenują pamięć, rozwijają mowę, kształtują wrażliwość słuchową
 • zabawy plastyczne – rozwijają sprawność manualną, uczą kreatywności, uczą współpracy w grupie
 • zabawy językowe – zabawy w języku polskim i angielskim, czytanie bajeczek, ćwiczenia logopedyczne wpływają na ogólny rozwój mowy, poszerzają słownictwo
 • rytmika - wpływa nie tylko na rozwój zdolności muzycznych, ale także na szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową dzieci.
 • spacery przez cały rok
 • wizyty przemiłych gości - górnik, weterynarz, strażnik miejski, policjant.. nasi goście chętnie nas odwiedzają i opowiadają o swojej codziennej pracy.
 • urodziny Skrzatów
 • i wiele innych atrakcji :)

Mapa dojazdu

Kontakt

os. Kościuszkowskie 12A 31-858 Kraków
E-mail: zlobek@akademiaskrzatow.pl Telefon: +48 664 944 942