Żłobek Akademia Skrzatów z siedziba na os. Kościuszkowskim 12A, realizuje projekt Nowe Skrzaty w Akademii – rozwój dzieci i aktywność zawodowa rodziców współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Żłobek ten jest placówką bliźniaczą do swojego odpowiednika mieszczącego się na os. Bohaterów Września 1J/U6. Powstał z myślą o najmłodszych i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców, którzy obdarzyli nas zaufaniem powierzając nam swoje Pociechy w naszym przedszkolu.

Kameralna grupa dzieci uczęszczających do naszego żłobka sprawia, że jesteśmy w stałym kontakcie z wszystkimi Rodzicami. Daje to także możliwość zapewnienia dzieciom warunków i atmosfery jak najbardziej zbliżonej do domowej oraz indywidualnej pracy z każdym dzieckiem według jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

Nadrzędnymi zadaniami naszego żłobka jest usamodzielnianie dzieci w zakresie samoobsługi dnia codziennego w wykonywaniu takich czynności jak ubieranie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, jedzenie oraz przygotowanie dzieci do pobytu w przedszkolu. Kolejnym ważnym zadaniem jest nauka funkcjonowania w grupie poprzez gry i zabawy oraz odkrywanie różnorodnych emocji i radzenia sobie z nimi. Stawiamy na rozwijanie naturalnego zainteresowania dzieci otaczającym je światem rozbudzanie w nich kreatywności i otwartości oraz poczucia własnej niezależności i wartości