Podstawy prawne wprowadzanej innowacji:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506, z późn. zm.).

Naszą relację z dziećmi budujemy na trzech mocnych filarach jakimi są:

1. Plan Daltoński 

Jesteśmy jedyną w Krakowie Certyfikowaną Placówką Daltońską zgodnie z normami Polskiego Stowarzyszenia Daltońskiego.  O zaletach Planu Daltońskiego przeczytasz ->tutaj<-

2. Edukacja outdoorowa

Wraz z Fundacją Bezpieczne Gniazdo Safe Nest współpracujemy w zakresie edukacji leśnej dzieci tworząc przy przedszkolną Bazę Natura. O zaletach bliskiego kontaktu dzieci z naturą przeczytasz ->tutaj<-

3. Grupa mieszana wiekowo

O zaletach łączenia dzieci w grupy mieszane wiekowo przeczytasz ->tutaj<-