Witamy w Żłobku „Akademia Skrzatów”

Trwa rekrutacja uzupełniająca

Żłobek Akademia Skrzatów realizuje projekt Nowe Skrzaty w Akademii - rozwój dzieci i aktywność zawodowa rodziców współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 11.2017 roku do 04.2019 roku, w tym:

  • wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 02.11.2017 r. do 30.04.2018 r.)
  • bieżące funkcjonowanie i zajęcia dodatkowe (od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.)

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Głównym celem projektu jest powrót/wejście na rynek pracy co najmniej 25-ciu mam – rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Krakowa oraz okolic, poprzez utworzenie 28 miejsc opieki w nowym żłobku znajdującym się w Krakowie Nowa Huta na osiedlu Kościuszkowskim 12A w okresie od 02.11.2017 r. do 30.04.2019 r.

Wsparciem objęte zostaną kobiety:

  • pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3 będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (12 kobiet);
  • bezrobotne (3 kobiety);
  • bierne zawodowo przebywające na urlopie wychowawczym (13 kobiet) pozostające poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3.

W rezultacie projektu zwiększona zostanie liczba dostępnych miejsc żłobkowych w województwie małopolskim, co przede wszystkim podniesie odsetek dzieci objętych wychowaniem żłobkowym umożliwiając powrót/wejście na rynek pracy mamom – rodzicom/opiekunom dzieci do lat 3 umożliwiając im godzenie życia zawodowego z prywatnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 555.352,50 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków europejskich – 472.049,62 zł
  • wkład własny – 83.302,88 zł

LINK DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO:

https://www.tacongroup.eu/rekrutacja/noweskrzaty_krakow.html

ZAŁĄCZNIKI:

Mapa dojazdu

Kontakt

os. Kościuszkowskie 12A 31-858 Kraków
E-mail: zlobek@akademiaskrzatow.pl Telefon: +48 664 944 942